החללית

פרק 6 - מה נמצא בחלל

November 26, 2020 Yoav Landsman Season 1 Episode 6
החללית
פרק 6 - מה נמצא בחלל
Show Notes

החלל הוא ריק ברובו, אבל בכל זאת יש בו דברים. חלקם מוכרים מאד, כמו כוכבים וכוכבי לכת, וחלקם פחות מוכרים ומעניין לדבר עליהם.

שיר הנושא:
10,000 Light Years by The Phenomenauts
https://phenomenauts.bandcamp.com/