En dose automatisering – en podcast fra Integra

Dose 10 - Prosjekt Elnett21 - En forsmak på fremtidens energisystem

February 03, 2022 Season 1 Episode 10
Dose 10 - Prosjekt Elnett21 - En forsmak på fremtidens energisystem
En dose automatisering – en podcast fra Integra
More Info
En dose automatisering – en podcast fra Integra
Dose 10 - Prosjekt Elnett21 - En forsmak på fremtidens energisystem
Feb 03, 2022 Season 1 Episode 10

Økt elektrifisering skaper helt nye utfordringer for kraftsystemet og vil drive frem bruk av ny teknologi og nye løsninger som Integras medlemmer kan levere. Integras podkastvert Jørgen Festervoll får besøk av Ingvald Erga, Fagansvarlig for ytre miljø i Avinor på Stavanger lufthavn. Ingvald forteller om Elnett21, et regionale prosjektet der Avinor blant annet tester ut nye løsninger knyttet til sol, batterier og styring.  


Show Notes

Økt elektrifisering skaper helt nye utfordringer for kraftsystemet og vil drive frem bruk av ny teknologi og nye løsninger som Integras medlemmer kan levere. Integras podkastvert Jørgen Festervoll får besøk av Ingvald Erga, Fagansvarlig for ytre miljø i Avinor på Stavanger lufthavn. Ingvald forteller om Elnett21, et regionale prosjektet der Avinor blant annet tester ut nye løsninger knyttet til sol, batterier og styring.